Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2015-06-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: zwrot nienależnego świadczenia z tytułu alimentów
Sygn. akt: I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Ptaszyński Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Grabarek po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko M. S. o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda B. S. kwotę 9970,02 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedem
Czytaj więcej»

I C 514/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 514/15 UZASADNIENIE E. B. (1) złożyła pozew o zobowiązanie R. B. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „Ja R. B. tytułem zwrotu odwołanej darowizny nieodpłatnie przenoszę na rzecz powódki E. B. (1) udział w 1/3 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów za nr ew. (...) o powierzchni 709 m 2 położonej w miejscowości M. , dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą (...) ”. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 772/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C772/16 UZASADNIENIE M. S. wniosła o uznanie W. O. – ojca pozwanej A. O. za niegodnego dziedziczenia po spadkodawczyni M. O. , zmarłej 28 lutego 2016r., ostatnio stale zamieszkałej w M. . Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. W toku procesu strony podtrzymywały powyższe stanowiska. Obie strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników złożyły wnioski o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: M. O. i W. O. pozostawali w związku mał
Czytaj więcej»

I Ns 1842/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 1842/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Ptaszyński Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Sekuła po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z wniosku M. R. i S. R. z udziałem T. R. i W. R. o zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, że M. R. ( pesel (...) ) i S. R. ( pesel (...) ) nabyli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej przez zas
Czytaj więcej»

I Ns 1842/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasiedzenie
Sygn. akt I Ns 1842/13 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. S. R. i M. R. wystąpili o stwierdzenie, że nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 grudnia 1997 r. część nieruchomości gruntowej należącej do działki nr (...) w S. , której są posiadaczami i użytkownikami nieprzerwanie, co najmniej od 30 listopada1977 r. W uzasadnieniu wniosku podali, iż w dniu 30 listopada 1977 r. aktem własności ziemi stali się właścicielami działki nr (...) położonej w Starej S. . Postanowieniem z dnia 22 p
Czytaj więcej»

II K 303/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny Przewodniczący: SSR Ewa Kołodziej-Dubowska Protokolant: sekretarz sądowy Emilia Endzel przy udziale Prokuratora Jarosława Mironiuka po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 10 maja, 14 czerwca, 26 lipca, 7 września, 21 września, 23 września 2016 r. sprawy H. P. , syna F. i W. , urodzonego (...) w M. Oskarżonego o to, że: I. w dniu 24 lutego 2016 roku w miejsc
Czytaj więcej»

II W 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 158/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Ławecka Protokolant: stażysta Ewelina Tymecka przy udziale oskarżyciela publicznego: T. S. z Urzędu Celnego w R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2015 roku i w dniu 11 czerwca 2015 sprawy M. K. córki S. i S. z domu S. ur. (...) w M. oskarżonej o to, że: działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu, wspó
Czytaj więcej»

II K 94/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 94/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Ławecka Protokolant: sekr. sąd Emilia Endzel w obecności Prokuratora Renaty Duszczyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku, 2 czerwca 2015 roku i w dniu 8 września 2015 na rozprawie sprawy A. Ł. syna Z. i U. z domu K. urodzonego (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 3 stycznia 2015 roku w miejscowości C. , powi
Czytaj więcej»

II K 94/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 94/15 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 29 grudnia 2008 roku (sygn. akt IV K 1244/08) A. Ł. został skazany za czyn z art. 244 k.k. w zb. z art. 178a§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełniony w dniu 17 października 2008 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący pięć lat, a t
Czytaj więcej»

II K 1271/21

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2022-01-20

Data publikacji: 2022-01-24

trafność 100%

Sygn. akt II K 1271 /21 POSTANOWIENIE Dnia 20 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Maksymilian Zboina, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 r., w sprawie przeciwko B. K. , oskarżonej o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. , zażalenia obrońcy oskarżonej - adw. I. O. na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu majątkowym. na podstawie art. 4
Czytaj więcej»