Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 303/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim z 2016-09-23

Sygn. akt II K 303/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Ewa Kołodziej-Dubowska

Protokolant: sekretarz sądowy Emilia Endzel

przy udziale Prokuratora Jarosława Mironiuka

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 10 maja, 14 czerwca, 26 lipca, 7 września, 21 września, 23 września 2016 r. sprawy

H. P., syna F. i W., urodzonego (...) w M.

Oskarżonego o to, że:

I. w dniu 24 lutego 2016 roku w miejscowości A. na posesji numer (...), powiat (...), województwo (...), w zamiarze bezpośrednim spowodowania u A. K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zadał mu co najmniej jeden cios kijem w okolice głowy oraz kilka ciosów metalową częścią łopaty w głowę, klatkę piersiową i lewe udo, powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy w prawej okolicy ciemieniowo - potylicznej ze złamaniem wielofragmentowym kości ciemieniowej i potylicznej prawej, z wgłobieniem kości w miejscu złamania, a także z rozerwaniem opony twardej, rozerwaniem kory mózgu i z krwawieniem śródmózgowym prawego płata ciemieniowego, zadrapań na skórze klatki piersiowej, rany tylnej powierzchni uda lewego z podbiegnięciem krwawym, które to obrażenia spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu,

tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk

II. w miejscu i w czasie jak w punkcie pierwszym w zamiarze bezpośrednim usiłował spowodować u Z. K. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, zadając pokrzywdzonej uderzenia kijem po tułowiu, rękami po głowie, a zwłaszcza metalową łopatą w głowę w okolicę potylicy, spowodował u pokrzywdzonej stłuczenie głowy ze wstrząśnieniem mózgu oraz ranę tłuczoną w okolicy potylicznej, które to obrażenia spowodowały u niej naruszenie czynności narządu ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję męża pokrzywdzonej A. K.,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka:

I.  Oskarżonego H. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów tj. z pkt. I aktu oskarżenia z art. 156 § 1 pkt 2 kk oraz z pkt. II aktu oskarżenia z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za każdy z tych czynów skazuje go i uznając, że czyny te zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza za nie karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 46 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego H. P. na rzecz A. K. nawiązkę w kwocie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;

III.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu H. P. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 24 lutego 2016 r. godz. 17:00 do 26 lutego 2016 r. godz. 12:15, od 3 marca 2016 r. godz. 19:00 do dnia 26 lipca 2016 r. godz. 16:15 tj. sto czterdzieści siedem dni;

IV.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. E. P. wynagrodzenie w kwocie 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć i 56/100) złotych tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną sprawowaną urzędu, w tym 154,56 (sto pięćdziesiąt cztery i 56/100) złotych tytułem podatku VAT;

V.  Zasądza od oskarżonego rzecz Skarbu Państwa 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty i obciąża go poniesionymi w sprawie wydatkami w kwocie 977,82 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem i 82/100)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Orzechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kołodziej-Dubowska
Data wytworzenia informacji: