Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 772/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C772/16 UZASADNIENIE M. S. wniosła o uznanie W. O. – ojca pozwanej A. O. za niegodnego dziedziczenia po spadkodawczyni M. O. , zmarłej 28 lutego 2016r., ostatnio stale zamieszkałej w M. . Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. W toku procesu strony podtrzymywały powyższe stanowiska. Obie strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników złożyły wnioski o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: M. O. i W. O. pozostawali w związku mał
Czytaj więcej»

I C 1281/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2016-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1281/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Szydlarska Protokolant: sekr. sądowy Martyna Zgódka po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa E. A. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki E. A. kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) z odsetka
Czytaj więcej»

I Ns 1842/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasiedzenie
Sygn. akt I Ns 1842/13 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. S. R. i M. R. wystąpili o stwierdzenie, że nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 grudnia 1997 r. część nieruchomości gruntowej należącej do działki nr (...) w S. , której są posiadaczami i użytkownikami nieprzerwanie, co najmniej od 30 listopada1977 r. W uzasadnieniu wniosku podali, iż w dniu 30 listopada 1977 r. aktem własności ziemi stali się właścicielami działki nr (...) położonej w Starej S. . Postanowieniem z dnia 22 p
Czytaj więcej»

II W 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 158/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Ławecka Protokolant: stażysta Ewelina Tymecka przy udziale oskarżyciela publicznego: T. S. z Urzędu Celnego w R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2015 roku i w dniu 11 czerwca 2015 sprawy M. K. córki S. i S. z domu S. ur. (...) w M. oskarżonej o to, że: działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu, wspó
Czytaj więcej»

II K 1387/21

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2022-02-04

Data publikacji: 2022-03-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 1387 /21 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Maksymilian Zboina, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2022 r., w sprawie przeciwko R. G. , oskarżonemu o czyn z art. 220 § 1 k.k. i inne, zażalenia obrońcy oskarżonego R. G. - adw. A. P. na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu majątkowym. na podstawie art. 465 § 2 k.p.k. pos
Czytaj więcej»

I C 271/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 271/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 stycznia 2017 r. powód K. J. wniósł o zasądzenie od pozwanego Z. W. kwoty 2500 złotych z tytułu odstąpienia powoda od umowy sprzedaży zawartej z pozwanym, dotyczącej silnika zaburtowego marki S. z uwagi na wady prawne, o których kupujący nie wiedział w dacie zakupu w dniu 9 maja 2016 r. Ponadto powód wnosił o zasądzenie od pozwanego kwoty 2000 złotych tytułem odszkodowania z uwagi na to, iż powód w okresie letnim nie mógł korzystać z silnika, któ
Czytaj więcej»

I C 514/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 514/15 UZASADNIENIE E. B. (1) złożyła pozew o zobowiązanie R. B. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „Ja R. B. tytułem zwrotu odwołanej darowizny nieodpłatnie przenoszę na rzecz powódki E. B. (1) udział w 1/3 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów za nr ew. (...) o powierzchni 709 m 2 położonej w miejscowości M. , dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą (...) ”. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 271/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 271/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Szydlarska Protokolant: sekretarz sądowy Martyna Zgódka po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2018 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko Z. W. o zapłatę kwoty 4.500 zł I zasądza od pozwanego Z. W. na rzecz powoda K. J. kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) zł; II w pozostałej części odda
Czytaj więcej»

I C 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2015-06-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: zwrot nienależnego świadczenia z tytułu alimentów
Sygn. akt: I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Ptaszyński Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Grabarek po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko M. S. o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda B. S. kwotę 9970,02 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedem
Czytaj więcej»

I C 847/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wypowiedzenie umowy użyczenia
Sygn. akt: I C 847/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Ptaszyński Protokolant: stażysta Daria Wocial po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. w Mińsku Mazowieckim na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) , D. , B. z siedziba w L. przeciwko Gminie M. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa 1 Powództwo oddala; 2 Zasądza od powoda
Czytaj więcej»